Actualiteit

Aan de slag voor onze bestuivers!

50% meer bestuivende insecten tegen 2030: dat is de doelstelling van de Nationale strategie voor bestuivers.

Ze zijn van levensbelang voor de biodiversiteit en het overgrote deel van de teelten bestemd voor onze voeding: nochtans gaan de bestuivende insecten met rasse schreden achteruit. Om deze tendens te keren lanceert België haar nationale strategie inzake bestuivers 2021-2030. De bevoegde overheden, zowel de regionale als de federale, verbinden zich ertoe samen te werken voor gezonde ecosystemen, een betere voedselproductie en het welzijn van de mens.

Nationale strategie inzake bestuivers 2021-2030