Landbouwer

Praktijkgids Landbouw & Natuur
Praktijkgids Landbouw & Natuur

Biodiversiteit op het landbouw- / tuinbouwbedrijf: een win-win situatie

Tuinieren zonder pesticiden
Tuinieren zonder pesticiden

Brochure met tips & tricks over hoe je zonder schadelijke pesticiden je tuin in toom kan houden.

Stop pesticiden
Stop pesticiden

Pesticiden horen niet thuis in je tuin of op het veld. Ze maken meer kapot dan je denkt. Onze bijen en hommels, onze natuur en onszelf

Biodivers bodemleven
Biodivers bodemleven

Ondergrondse biodiversiteit is cruciaal, maar we weten er nauwelijks iets over.

Biodiverse moestuin
Biodiverse moestuin

Alle vragen over een biodiverse moestuin beantwoord!

Biodiverse siertuin
Biodiverse siertuin

Alle vragen over een biodiverse siertuin beantwoord!

Actieplan voor wilde bestuivers
Actieplan voor wilde bestuivers

Om het behoud van wilde bestuivers, en ook het behoud van de ecosysteemdiensten die ze ons leveren, te behouden, moet er overal gehandeld worden.

Nestbescherming bruine kiekendief (Meetjesland)
Nestbescherming bruine kiekendief (Meetjesland)

Nesten van bruine kiekendieven in graanakkers worden beschermd. Landbouwers krijgen een vergoeding voor het stukje perceel dat ze onbewerkt laten. Er werd ook een infofiche verspreid naar de landbouwers. De kiekendieven worden gemerkt (wing tag) en het broedsucces en overleving door de jaren heen wordt opgevolgd.

Acties voor akkervogels (Meetjesland)
Acties voor akkervogels (Meetjesland)

We stimuleren landbouwers om een deel van hun perceel in te zaaien met akkervogelvriendelijk mengsel dat in de winter blijft staan, als belangrijke voedselbron voor de geelgors en andere akkervogels en sporen hen aan om houtkanten en gemengde hagen aan te planten die nestplaatsen kunnen betekenen voor geelgors en andere akkervogels

Biodiverse akkers (Zuid-Limburg)
Biodiverse akkers (Zuid-Limburg)

Zowel overheden, organisaties als particulieren die akkers beheren, kunnen steeds bij Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren terecht voor advies. Wij kijken graag op welke manier(en) we kunnen samenwerken aan biodiverse akkers waar het goed boeren is. Zowel rond akkervogels, akkerflora en andere akkersoorten zoals de wilde hamster zetten we acties op.

Biodiverse fruitteelt (Zuid-Limburg)
Biodiverse fruitteelt (Zuid-Limburg)

Run je een fruitbedrijf in Zuid-Limburg en wil je weten hoe je de biodiversiteit bijkomende kansen kan bieden? Of zit je met vragen rond subsidiemogelijkheden? Neem zeker even contact met ons op. Wij geven graag advies rond de diverse mogelijkheden om tot een biodiverse fruitteelt te komen. We voeren ook terreinacties uit en maken je graag wegwijs wat financieringsmogelijkheden betreft.

Biodiverse graslanden (Zuid-Limburg)
Biodiverse graslanden (Zuid-Limburg)

Heb jij een (potentieel) waardevol grasland in bezit of beheer en wil je samenwerken met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren of heb je nood aan beheeradvies? Neem dan zeker contact met ons op en wij helpen je graag verder. We werken bijvoorbeeld samen met lokale landbouwers die het grasland in ruil voor de hooiopbrengst kunnen beheren

Advies voor bermbeheer (Zuid-Limburg)
Advies voor bermbeheer (Zuid-Limburg)

Wegbermen zijn (potentieel) zeer waardevol voor de natuur, zeker in cultuurlandschappen zoals je die in Zuid-Limburg overal vindt. Gemeenten maar ook als particulier en landbouwer kan je bij ons terecht met al je vragen rond beheer, (achterstallig) onderhoud, financieringsmogelijkheden, …

Bijvriendelijke inrichting (Zuid-Limburg)
Bijvriendelijke inrichting (Zuid-Limburg)

Bijen hebben het moeilijk in Vlaanderen. Nochtans zijn ze enorm belangrijk voor de biodiversiteit, het bestuiven van planten, landbouwgewassen en fruit. Dat is in Haspengouw en Voeren niet anders. Gelukkig is er heel wat dat je als gemeentebestuur, inwoner of landbouwer kan doen om je percelen bijvriendelijk in te richten. Je kan bij ons terecht voor tips en advies.

Adviesverlening en begeleiding acties voor bossen (Zuid-Limburg)
Adviesverlening en begeleiding acties voor bossen (Zuid-Limburg)

Als eigenaar van een bos moet je met heel wat zaken rekening houden, zowel wat administratie en wetgeving als beheer betreft. Bij het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren kan je steeds terecht met al je bosgerelateerde vragen. Indien nodig doen wij een beroep op Bosgroep Limburg, een organisatie voor en door boseigenaars. Ook eigenaars die hun (landbouw)perceel willen omvormen naar bossen kunnen bij ons terecht. Wij brengen je graag in contact met de juiste instanties en maken je wegwijs wat subsidies en vergunningen betreft.

Acties voor hagen en heggen (Zuid-Limburg)
Acties voor hagen en heggen (Zuid-Limburg)

Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren zet zich in om hagen aan te planten, te herstellen en onderhouden. We staan beheerders graag bij met advies op maat. Heb jij een locatie waar je hagen wil aanplanten? Of zoek je naar hulp om je haag te beheren. Contcateer ons dan even. Mogelijk komt de aanplant of het beheer in aanmerking voor tussenkomst met projectmiddelen en/of kun je gebruik maken van de hulp van het Landschapsteam.

Advies voor hoogstamboomgaarden (Zuid-Limburg)
Advies voor hoogstamboomgaarden (Zuid-Limburg)

Bezit je een hoogstamboomgaard in Zuid-Limburg en zit je met vragen rond onderhoud of wetgeving? Of beschik je over een perceel waarop je hoogstambomen wilt planten? Contacteer ons en we staan je graag bij met advies.

Aaan de slag voor poelen (Zuid-Limburg)
Aaan de slag voor poelen (Zuid-Limburg)

Poelen zijn stilstaande wateren met heel wat waterleven. Vroeger werden ze vaak gegraven als drinkplaats voor vee. De laatste decennia zijn veel poelen verdwenen. Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren helpt graag eigenaars verder bij de aanleg en het onderhoud van poelen.

Bijzondere dier- en plantensoorten (Zuid-Limburg)
Bijzondere dier- en plantensoorten (Zuid-Limburg)

Haspengouw en Voeren kennen een rijke biodiversiteit, met heel wat bijzondere soorten. Veel soorten hebben het echter niet makkelijk of zijn met uitsterven bedreigd. Heb jij een bijzondere soort op je eigendom gespot of wil je met Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren samenwerken om de biodiversiteit te vergroten, neem dan zeker even contact met ons op. We staan je graag bij met tips en advies en misschien kunnen we wel samenwerken rond een concrete actie.