Gemeente

Word partner!
Word partner!

Vervoeg de beweging #SamenVoorBiodiversiteit en ga met ons aan de slag om de biodiversiteit uit te dragen en te behouden. Meld je aan via marc.peeters@naturalsciences.be.

Accueillir la nature dans les cimetières
Accueillir la nature dans les cimetières

Offrir des espaces favorables au développement d'espèces sauvages.

366 tips voor de biodiversiteit
366 tips voor de biodiversiteit

Boekje met 366 creatieve, educatieve, grappige maar vooral doenbare tips om de biodiversiteit te ontdekken en je er voor in te zetten

Help de bij
Help de bij

Talrijke tips om van je tuin of balkon een echt bijenrestaurant te maken.

Green Deal
Green Deal

Tips voor de vergroening van je bedrijventerrein

Wedstrijd bijenvriendelijkste gemeente
Wedstrijd bijenvriendelijkste gemeente

Samen met VVOG (Verenigiging voor Openbaar Groen) gaat Week van de Bij (Departement Omgeving) op zoek naar de bijenvriendelijkste gemeente. Gemeente kunnen zich inschrijven voor deze wedstrijd tussen 1 april en 15 mei. Ze woren allemaal bezocht door een jury en krijgen tips om het anders te doen. www.vvog.info

Dikketruiendag - acties voor lokale overheden
Dikketruiendag - acties voor lokale overheden

Voor Dikketruiendag 2020 zorgen we samen voor meer biodiversiteit. Want als er te veel planten en dieren uitsterven, raakt het klimaat helemaal uit balans. Om dat te vermijden roepen we lokale besturen op om meer leven te brengen in hun stad of gemeente. Ontdek vele tips op de website en Facebookpagina van Dikketruiendag!

Natuur in je buurt
Natuur in je buurt

Ondersteuning van projecten die door middel van natuurontwikkeling of groenaanleg inzetten op de bevordering van onze gezondheid.

Tijdelijke natuur
Tijdelijke natuur

Ondersteuning voor ontwikkeling van tijdelijke natuur. Over Vlaanderen verspreid liggen duizenden hectares grond die zijn aangekocht voor industriële ontwikkeling, ontginning, woningbouw en dergelijke. In afwachting van de effectieve invulling ervan blijven de gebieden vaak ongebruikt.

Ecopedia
Ecopedia

Kennisdelingswebsite waar Inverde, Natuurinvest, Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) samen met partners kennis aanleveren over natuur-, groen- en bosbeheer.

Vlaanderen breekt uit!
Vlaanderen breekt uit!

Door ontharden maken we samen ruimte voor water, natuur en bodem. Vlaanderen is één van de meest verharde gebieden van Europa. Daardoor ontstaat een groter risico op overstromingen, minder waterinfiltratie, warmere steden en dorpen, minder CO2-opslag door planten en de bodem, en een verlies aan biodiversiteit. Daarom breekt Vlaanderen uit!

Actieplan voor wilde bestuivers
Actieplan voor wilde bestuivers

Om het behoud van wilde bestuivers, en ook het behoud van de ecosysteemdiensten die ze ons leveren, te behouden, moet er overal gehandeld worden.

Generatietuinen
Generatietuinen

Een tuin waar eenzaamheid geen wortel schiet. Een gedeelde plek, buiten in het groen, waar verschillende generaties samen kunnen vertoeven. Waar jong en oud samen over nadenken, aan bouwen en de vruchten van plukken. Je kan er spelen, leren, eten, rusten of gewoon genieten. Mensen uit de buurt steken een handje toe. Vogels, kevers, vlinders en ander klein grut uit de natuur voelen zich er ook thuis.

Biotipsmachine
Biotipsmachine

Handige zoekmachine met 1001 tips voor biodiversiteit op jouw maat.

Tiny Forest
Tiny Forest

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Een prettige plaats voor vlinders, vogels, bijen, kleine zoogdieren en mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal bij het minibos over de natuur in ons land. Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een fijne en gezonde plek. Door Tiny Forests te planten zetten we in op biodiversiteit, klimaatactie en levenskwaliteit voor burgers.

Biodiverse graslanden (Zuid-Limburg)
Biodiverse graslanden (Zuid-Limburg)

Heb jij een (potentieel) waardevol grasland in bezit of beheer en wil je samenwerken met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren of heb je nood aan beheeradvies? Neem dan zeker contact met ons op en wij helpen je graag verder. We werken bijvoorbeeld samen met lokale landbouwers die het grasland in ruil voor de hooiopbrengst kunnen beheren

Advies voor bermbeheer (Zuid-Limburg)
Advies voor bermbeheer (Zuid-Limburg)

Wegbermen zijn (potentieel) zeer waardevol voor de natuur, zeker in cultuurlandschappen zoals je die in Zuid-Limburg overal vindt. Gemeenten maar ook als particulier en landbouwer kan je bij ons terecht met al je vragen rond beheer, (achterstallig) onderhoud, financieringsmogelijkheden, …

Zwaluwtillen (Meetjesland)
Zwaluwtillen (Meetjesland)

Zwaluwtillen worden geïnstalleerd als versterking bij bestaande kolonies op openbaar domein, omdat deze publiek zichtbaar zijn, maken de burgers meteen kennis met deze luchtacrobaten. Om mensen te stimuleren om hun waarnemingen door te geven werd een zwaluwteller op de website gelanceerd en om de populaties te helpen worden ook kunstnesten verdeeld.

Bijzondere dier- en plantensoorten (Zuid-Limburg)
Bijzondere dier- en plantensoorten (Zuid-Limburg)

Haspengouw en Voeren kennen een rijke biodiversiteit, met heel wat bijzondere soorten. Veel soorten hebben het echter niet makkelijk of zijn met uitsterven bedreigd. Heb jij een bijzondere soort op je eigendom gespot of wil je met Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren samenwerken om de biodiversiteit te vergroten, neem dan zeker even contact met ons op. We staan je graag bij met tips en advies en misschien kunnen we wel samenwerken rond een concrete actie.

Bijvriendelijke inrichting (Zuid-Limburg)
Bijvriendelijke inrichting (Zuid-Limburg)

Bijen hebben het moeilijk in Vlaanderen. Nochtans zijn ze enorm belangrijk voor de biodiversiteit, het bestuiven van planten, landbouwgewassen en fruit. Dat is in Haspengouw en Voeren niet anders. Gelukkig is er heel wat dat je als gemeentebestuur, inwoner of landbouwer kan doen om je percelen bijvriendelijk in te richten. Je kan bij ons terecht voor tips en advies.

Adviesverlening en begeleiding acties voor bossen (Zuid-Limburg)
Adviesverlening en begeleiding acties voor bossen (Zuid-Limburg)

Als eigenaar van een bos moet je met heel wat zaken rekening houden, zowel wat administratie en wetgeving als beheer betreft. Bij het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren kan je steeds terecht met al je bosgerelateerde vragen. Indien nodig doen wij een beroep op Bosgroep Limburg, een organisatie voor en door boseigenaars. Ook eigenaars die hun (landbouw)perceel willen omvormen naar bossen kunnen bij ons terecht. Wij brengen je graag in contact met de juiste instanties en maken je wegwijs wat subsidies en vergunningen betreft.

Acties voor hagen en heggen (Zuid-Limburg)
Acties voor hagen en heggen (Zuid-Limburg)

Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren zet zich in om hagen aan te planten, te herstellen en onderhouden. We staan beheerders graag bij met advies op maat. Heb jij een locatie waar je hagen wil aanplanten? Of zoek je naar hulp om je haag te beheren. Contcateer ons dan even. Mogelijk komt de aanplant of het beheer in aanmerking voor tussenkomst met projectmiddelen en/of kun je gebruik maken van de hulp van het Landschapsteam.

Advies voor hoogstamboomgaarden (Zuid-Limburg)
Advies voor hoogstamboomgaarden (Zuid-Limburg)

Bezit je een hoogstamboomgaard in Zuid-Limburg en zit je met vragen rond onderhoud of wetgeving? Of beschik je over een perceel waarop je hoogstambomen wilt planten? Contacteer ons en we staan je graag bij met advies.

Aan de slag voor poelen (Zuid-Limburg)
Aan de slag voor poelen (Zuid-Limburg)

Poelen zijn stilstaande wateren met heel wat waterleven. Vroeger werden ze vaak gegraven als drinkplaats voor vee. De laatste decennia zijn veel poelen verdwenen. Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren helpt graag eigenaars verder bij de aanleg en het onderhoud van poelen.

Acties voor trage wegen (Zuid-Limburg)
Acties voor trage wegen (Zuid-Limburg)

‘Trage wegen’ is een verzamelnaam van alle verharde en onverharde wegen en paden waar geen gemotoriseerd verkeer is toegelaten. Zij vormen van oudsher belangrijke verbindingen voor wandelaars en fietsers. Veel trage wegen zijn eeuwenoud. Veel trage wegen dreigen te verdwijnen of zijn dringend aan onderhoud toe. Hiervoor kan je als particulier of landbouwer bij het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren terecht. We werken hiervoorsamen met de vzw Trage Wegen en met gemeentebesturen.

Speelbossen & speelnatuur (Rivierenland)
Speelbossen & speelnatuur (Rivierenland)

We willen kinderen dichterbij de natuur brengen en er spelenderwijs over laten leren. Dit doen we door speelbossen en speelnatuur in te richten met natuurlijke speelaanleidingen. Wil je als gemeente of jeugdbeweging graag ondersteuning om uw bos/terrein natuurlijk en belevingsvol in te richten, wij helpen je graag.