Vereniging

Generatietuinen
Generatietuinen

Een tuin waar eenzaamheid geen wortel schiet. Een gedeelde plek, buiten in het groen, waar verschillende generaties samen kunnen vertoeven. Waar jong en oud samen over nadenken, aan bouwen en de vruchten van plukken. Je kan er spelen, leren, eten, rusten of gewoon genieten. Mensen uit de buurt steken een handje toe. Vogels, kevers, vlinders en ander klein grut uit de natuur voelen zich er ook thuis.

Actieplan voor wilde bestuivers
Actieplan voor wilde bestuivers

Om het behoud van wilde bestuivers, en ook het behoud van de ecosysteemdiensten die ze ons leveren, te behouden, moet er overal gehandeld worden.

Tiny Forest
Tiny Forest

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Een prettige plaats voor vlinders, vogels, bijen, kleine zoogdieren en mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal bij het minibos over de natuur in ons land. Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een fijne en gezonde plek. Door Tiny Forests te planten zetten we in op biodiversiteit, klimaatactie en levenskwaliteit voor burgers.

Word partner!
Word partner!

Vervoeg de beweging #SamenVoorBiodiversiteit en ga met ons aan de slag om de biodiversiteit uit te dragen en te behouden. Meld je aan via marc.peeters@naturalsciences.be.

Op zoek naar info of educatief materiaal over biodiversiteit?
Op zoek naar info of educatief materiaal over biodiversiteit?

Neem een kijkje in de infosectie van deze website. Je vindt er tal van websites, brochures en heel wat meer met informatie over biodiversiteit.

Ecopedia
Ecopedia

Kennisdelingswebsite waar Inverde, Natuurinvest, Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) samen met partners kennis aanleveren over natuur-, groen- en bosbeheer

Natuur in je buurt
Natuur in je buurt

Ondersteuning van projecten die door middel van natuurontwikkeling of groenaanleg inzetten op de bevordering van onze gezondheid.

Digitale spelletjestocht (Meetjesland)
Digitale spelletjestocht (Meetjesland)

we ontwikkelden een animatiefilmpje met in de hoofdrol mascottesoorten voor Natura 2000 gebieden in het Meetjesland, via digitale spelletjestochten kunnen groepen kennismaken met Natura 2000 en de dieren die er leven.

Zwaluwtillen (Meetjesland)
Zwaluwtillen (Meetjesland)

Zwaluwtillen worden geïnstalleerd als versterking bij bestaande kolonies op openbaar domein, omdat deze publiek zichtbaar zijn, maken de burgers meteen kennis met deze luchtacrobaten. Om mensen te stimuleren om hun waarnemingen door te geven werd een zwaluwteller op de website gelanceerd en om de populaties te helpen worden ook kunstnesten verdeeld.

Aaan de slag voor poelen (Zuid-Limburg)
Aaan de slag voor poelen (Zuid-Limburg)

Poelen zijn stilstaande wateren met heel wat waterleven. Vroeger werden ze vaak gegraven als drinkplaats voor vee. De laatste decennia zijn veel poelen verdwenen. Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren helpt graag eigenaars verder bij de aanleg en het onderhoud van poelen.

Speelbossen & speelnatuur (Rivierenland)
Speelbossen & speelnatuur (Rivierenland)

We willen kinderen dichterbij de natuur brengen en er spelenderwijs over laten leren. Dit doen we door speelbossen en speelnatuur in te richten met natuurlijke speelaanleidingen. Wil je als gemeente of jeugdbeweging graag ondersteuning om uw bos/terrein natuurlijk en belevingsvol in te richten, wij helpen je graag.