Doe Lekker Wild! Allemaal #SamenVoorBiodiversiteit!

campagnebanner Doe Lekker Wild

Context

Op wereldvlak gaat de biodiversiteit achteruit en worden meer dan 1 miljoen soorten dieren, planten, paddenstoelen en kleinere organismen met uitsterven bedreigd. Ook in België zijn één derde tot de helft van alle soorten bedreigd of al verdwenen.

Belangrijkste bedreigingen zijn de verdwijning van groene ruimtes, vervuiling, uitputting van bepaalde soorten (overbevissing, intensieve landbouw), exoten en klimaatopwarming. De menselijke activiteiten hebben een nieuwe uitstervingsgolf in gang gezet die het voortbestaan van vele soorten, waaronder ... de mens, in het gedrang brengt. Een gezonde biodiversiteit en ecosystemen zijn immers nodig om ons te voeden, genezen, beschutten en de klimaatopwarming tegen te gaan.

Daarom nemen we met #SamenVoorBiodiversiteit deel aan een Europese mobilisatie voor het behoud van dieren, planten en paddenstoelen rondom ons in België, en uiteraard wijder. En dat tezelfdertijd met het mondiale congres voor de natuur, dat wordt gehouden in Marseille.

Gedurende 12 dagen gaan we met z’n allen aan de slag om te sensibiliseren over het levensbelang van biodiversiteit voor de mens en om ons acties eigen te maken om ze te redden en behouden.

NEEM DEEL AAN DE CAMPAGNE MET #SamenVoorBiodiversiteit

Doelstellingen

Op persoonlijk vlak onszelf nieuwe gewoontes eigen maken om onze impact op zoogdieren, vogels, insecten, planten te verkleinen.

Allen samen met artisten, experten en ieder van ons sensibiliseren en aantonen dat we over alle grenzen heen de biodiversiteit en het wilde leven rondom ons kunnen beschermen.

NEEM DEEL AAN DE CAMPAGNE MET #SamenVoorBiodiversiteit

Deze soorten en de algehele biodiversiteit hebben je hulp nodig:

Ontdek eveneens deze campagne:

in Frankrijk (in het Frans)

in Spanje (in het Spaans)

Partners:

On Est Prêt

Sparknews

Laura From The Desert

The Lemon SpoonMeer info
:

Heb je vragen over biodiversiteit of zoek je handige instrumenten om ervoor aan de slag te gaan of te sensibiliseren, check dan zeker de rest van onze website.